[db:头部]:Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

Tin tức quốc gia - Duyệt59

Tham dự buổi ni chuyện, c đồng ch Nguyễn B Hng, Đại sứ đặc mệnh ton quyền Việt Nam tại Lo; đại diện Tổng hội người Việt Nam tại Lo, Hội người Việt Nam ...[Xem Full Text]

[db:头部]:Dạ hội thanh niên quân đội Việt Nam

Tin tức quốc gia - Duyệt59

Buổi dạ hội c sự tham gia của đại diện lnh đạo Tổng cục Chnh trị Qun đ̣i nhn dn Việt Nam; Lnh đạo tỉnh Điện Bin; cn bộ, sĩ quan, đon vin thanh nin qun đội, lư...[Xem Full Text]

[db:头部]:Hậu Giang nâng cao hiệu quả tuyên truyề

Tin tức quốc gia - Duyệt59

Hội nghị đnh gi, cng tc triển khai thực hiện Chỉ thị 17 được thực hiện nghim tc; hoạt động bo co vin, tuyn truyền miệng từng bước đi vo nền nếp, gp phần quan...[Xem Full Text]

[db:头部]:Đại hội đồng Hội thánh Tin lành Việ

Tin tức quốc gia - Duyệt59

Pht biểu kiến tại Đại hội đồng, ng Trần Tấn Hng, Ph Trưởng ban Tn gio Chnh phủ, nhấn mạnh, Đảng v Nh nước ta lun tn trọng v bảo đảm quyền tự do tn ngưỡng,...[Xem Full Text]